Zorgaanbod

Huishoudelijke zorg

Als u merkt dat u niet langer zelfstandig alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden kunt verzorgen dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor huishoudelijke zorg. Centraalzorg is door uw gemeente voor de huishoudelijke zorg gecontracteerd.

Indicatie
Om in aanmerking te komen voor huishoudelijke zorg, dat vergoed wordt door de gemeente, moet u in het bezit van een geldige indicatie zijn. Deze kunt u aanvragen bij het zorgloket van uw gemeente (zie hiervoor de Sociale kaart). Op basis van uw indicatie ontvangt u zorg van een of meer vaste zorgverlener(s).

Indien u in aanmerking denkt te komen voor huishoudelijke zorg kunt u contact opnemen met het WMO loket van uw gemeente. U kunt dan aangeven dat u thuiszorg van Centraalzorg wenst te ontvangen. Voor advies bij de aanvraag van uw indicatie, kunt u contact opnemen met ons kantoor. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar info@centraalzorg.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Persoonlijke zorg

Wilt u persoonlijke zorg aanvragen, dan kunt u een afspraak maken met een van onze wijkverpleegkundigen. Onze wijkverpleegkundige kan voor u inventariseren welke zorg er noodzakelijk is en wat u allemaal nog zelf of samen met uw familie of mantelzorger kunt.

U kunt persoonlijke zorg krijgen voor wassen, douchen, aan- en uitkleden, aan- en uittrekken steunkousen, medicatie en hulp bij incontinentie en toiletgang. Andere vormen van zorg zijn ook mogelijk bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Centraalzorg biedt geen onvrijwillige zorg.

Combinatie persoonlijke en verpleegkundige zorg
Vaak is er ook een combinatie van persoonlijke en verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld wond- of stomazorg. De verschillende behoeftes aan persoonlijke verzorging en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Eigen bijdrage
De indicatie voor de persoonlijke en verpleegkundige zorg wordt vergoed uit de zorgverzekeringswet, hierop rust geen eigen bijdrage.

Als u beschikt over een zorgzwaartepakket via de Wet langdurige zorg (Wlz) dan wordt de persoonlijke en verpleegkundige zorg hieruit vergoed. Op zorg uit de Wlz rust wel een eigen bijdrage naar gelang het inkomen.

Contact opnemen met ons kantoor
Onze wijkverpleegkundige van Centraalzorg kan u uitgebreid informeren en voor u inventariseren wat u aan zorg nodig heeft. U kunt contact opnemen met ons kantoor in Leusden of ons kantoor in Amersfoort.

Wij leveren zorg in Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Achterveld en Scherpenzeel. 

Verpleegkundige zorg

Wilt u verpleegkundige zorg aanvragen, dan kunt u een afspraak maken met een van onze wijkverpleegkundigen. Onze wijkverpleegkundige kan voor u inventariseren welke zorg er noodzakelijk is en wat u allemaal nog zelf of samen met u familie of mantelzorger kunt.

U kunt verpleegkundige zorg krijgen voor o.a. de verzorging van een wond, stomazorg, het toedienen van een injectie of andere medicijnen en sondevoeding. Ook bieden wij u graag de noodzakelijke nazorg na een ziekenhuisopname, zodat u snel weer naar huis kunt.

Centraalzorg biedt geen onvrijwillige zorg.

Combinatie persoonlijke en verpleegkundige zorg
Vaak is er ook een combinatie van persoonlijke en verpleegkundige zorg nodig, bijvoorbeeld wond- of stomazorg. De verschillende behoeftes aan verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Eigen bijdrage
De indicatie voor de persoonlijke en verpleegkundige zorg wordt vergoed uit de zorgverzekeringswet, hierop rust geen eigen bijdrage.

Als u beschikt over een zorgzwaartepakket via de Wet Langdurige Zorg (Wlz) dan wordt de persoonlijke en verpleegkundige zorg hieruit vergoed. Op zorg uit de Wlz rust wel een eigen bijdrage naar gelang het inkomen.

Contact opnemen met ons kantoor
De wijkverpleegkundige van Centraalzorg kan u uitgebreid informeren en voor u inventariseren wat u aan zorg nodig heeft. U kunt contact opnemen met ons kantoor in Leusden of ons kantoor in Amersfoort.

Terminale zorg

In de laatste fase van uw leven neemt uw zorgbehoefte waarschijnlijk toe. Als u er voor kiest thuis te blijven kunt u vertrouwen op een persoonlijk zorgaanbod van Centraalzorg. U stemt uw persoonlijke wensen af met uw verpleegkundige van Centraalzorg en samen bepaalt u welke zorg u graag wilt ontvangen.

Zorg bij dementie

Voor mensen met dementieverschijnselen is het van belang dat zij een aangepast zorgaanbod ontvangen. Centraalzorg heeft daarom een speciaal zorgaanbod ontwikkeld dat u houvast geeft om thuis te kunnen blijven wonen, ook als de wereld om u heen onbegrijpelijk begint te worden. Onze eigen gespecialiseerde casemanager dementie komt graag bij u op bezoek om u nader te informeren over de mogelijkheden voor individuele begeleiding en/of dagbesteding.

Centraalzorg biedt geen onvrijwillige zorg.

Zorg wordt geleverd op basis van de WMO-indicatie van de gemeente of WLZ-indicatie.

Begeleid wonen

Binnen een kleinschalig woonproject (Huis op Zuid) in Leusden bieden wij begeleid wonen aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het betreft een woonproject met een capaciteit van 15 woningen. Alle bewoners ontvangen een persoonlijke vorm van begeleiding (en dagbesteding) die het voor hen mogelijk maakt om op een veilige en prettige manier zelfstandig te kunnen wonen. De zorg wordt aangeboden door een klein gespecialiseerd team van gemotiveerde zorgverleners dat 24-uur per dag, 7 dagen per week aanwezig is.

Centraalzorg biedt op basis van een WLZ indicatie zorgarrangement aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dagelijkse begeleiding
De bewoners wonen, onder begeleiding, zelfstandig in een ruim drie kamer appartement (70 m2), met eigen keuken en badkamer. Dagelijks wordt de bewoner ondersteund bij alle dagelijkse zaken zoals; de huishouding, medicatie, koken, wassen, etc. Daarnaast wordt er een gericht programma van dagbesteding aangeboden. De dagbesteding is verspreid over 7 dagen per week en wordt in overleg met de bewoners flexibel aangeboden. Verder worden er dagelijks in de centrale huiskamer maaltijden aangeboden.

Persoonsgerichte behandelingen
De bewoners ontvangen persoonsgerichte behandeling van een externe behandelaar naar keuze. De gekozen behandelaar werkt nauw samen met het zorgteam binnen het project.

Contactgegevens
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 033-4324758.

Het project biedt geen tijdelijke opvang of ‘crisis bedden’.