Privacyverklaring

Wij hebben veel waarde aan uw privacy. duidelijk leest u in de kort hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Ons volledige privacybeleid staat in de Privacyverklaring Centraalzorg . 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centraalzorg verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld de verzending van een e-mail. Centraalzorg bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te verwezenlijken waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Gegevens delen met anderen

Centraalzorg verkoopt uw ​​gegevens niet aan anderen en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke bevoegdheid. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Centraalzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies Centraalzorg gebruikt cookies op de website. Zie voor ons cookiebeleid de pagina ‘ Cookiebeleid ‘.

Beveiliging

Centraalzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, verboden openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Centraalzorg.nl .