Onze werkwijze

1. Intakegesprek

Voordat de zorg start komt onze wijkverpleegkundige bij u langs voor een intakegesprek om uw zorgbehoefte te bespreken en u te adviseren over een eventuele indicatie aanvraag bij het CIZ (Centraal Indicatie Orgaan). In overleg met u is uw partner en kinderen  ook aanwezig bij dit gesprek.

2. Zorgplan

Op basis van het intakegesprek en uw indicatie wordt (indien nodig) voor u een zorgplan op maat gemaakt. Bij intensievere zorgvragen houden wij, in overleg met u, periodiek contact met uw huisarts zodat de zorgverlening optimaal kan worden afgestemd op uw zorgbehoefte.

3. Selectie van zorgverlener(s)

Daarna selecteren wij voor u een of meer zorgverlener(s) die gekwalificeerd en ervaren is/zijn om u de noodzakelijke zorg te kunnen bieden.

Wij streven er naar uw zorgteam zo klein mogelijk te houden. Daarnaast proberen wij bij de selectie van de zorgverlener(s) zo veel als mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen (bijv. zorgtijden, geloofsovertuiging, etc.).

Uw contactpersoon

Wanneer u vragen heeft over de aangeboden zorg kunt u deze bespreken met uw zorgverleners. Indien u zorg ontvangt van meerdere zorgverleners verzoeken wij u in eerste instantie uw verzoek of opmerking te bespreken met uw ‘Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige’ (bij u bekend).

Ontvangt u alleen huishoudelijke zorg, dan kunt u in dat geval contact opnemen met een zorgcoördinator van ons kantoor. Het spreekt voor zich als u andere vragen heeft over uw zorgaanbod, een van onze wijkverpleegkundigen u graag adviseert.

Afhankelijk van uw vraag/behoefte neemt uw ‘Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige’ contact met u op of beantwoorden wij uw vraag direct.

Zorg afmelden en vervanging
Mocht u om een bepaalde reden een afspraak voor zorg willen afzeggen of verschuiven? Dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk, liefst uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de geplande zorg, aan ons door te geven. Dit kunt u doen door uw verzoek met uw zorgverlener te bespreken. Uw zorgverlener zal vervolgens contact opnemen met ons kantoor.

Als u door omstandigheden niet in de gelegenheid was om af te stemmen met uw zorgverlener, dan kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met ons kantoor.

Tijdens vakantie of ziekte van uw zorgverlener(s) stemmen wij de vervanging met u af. Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg.

Wijkteams

In de persoonlijke en verpleegkundige zorg werken wij met wijkteams. Onze wijkteams zijn samengesteld uit gediplomeerde (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden. Op basis van uw zorgbehoefte ontvangt u thuiszorg van enkele leden uit de zorgteams. 

Tarieven

Centraalzorg is gecontracteerd door alle Nederlandse Zorgverzekeraars en is een officieel WLZ-erkende zorginstelling. Hierdoor kunnen wij zorg aanbieden via uw ziektekostenverzekering of de WLZ.

De huishoudelijk zorg wordt door de gemeente vergoed op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Ook hierbij blijven de kosten beperkt tot de wettelijke eigen bijdrage. Voor alle soorten zorg moet u in het bezit zijn van een indicatie. Centraalzorg kan u adviseren bij het aanvragen van deze indicatie.