Kwaliteit

ZorgkaartNederland biedt onafhankelijke keuze-informatie om patiënten te helpen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Onze cliënten geven ons een

9,1

Wij waarderen uw waardering op de site van Zorgkaart Nederland. Waardeer ons>

Cliëntervaringsonderzoek

Centraalzorg heeft in mei 2021 een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. 150 cliënten zijn benaderd, en 113 cliënten hebben de enquête ingevuld. Dit zijn de resultaten:

Schriftelijke meting door Centraalzorg in

april en mei 2021

Gebruikte vragenlijst: ‘PREM Wijkverpleging (versie februari 2021)’

Benaderde cliënten

Ingevulde vragenlijsten

%

Respons

9,2

Gemiddeld aanbevelingscijfer

We staan er gelukkig niet alleen voor, Centraalzorg helpt en denkt met ons mee! Het is voor mij heel belangrijk dat de medewerkers van Centraalzorg ook oog hebben voor mijn partner.

Ervaring van een cliënt

Op dit moment ontvang ik nog steeds zorg van Centraalzorg en dat bevalt heel goed. De afgelopen jaren is mijn zorgbehoefte veranderd. Centraalzorg speelt hier echter goed op in, waardoor ik nog steeds zelfstandig kan wonen.

Bij Centraalzorg werken gezellige mensen die snel en vakkundig hun werk doen, maar ook tijd hebben voor een praatje. Ik kan zelfstandig blijven wonen en leven zoals ik dat wil.

Ervaring van een cliënt

Sociale kaart van hulpverlenende organisaties in uw regio

In de Sociale kaart vindt u praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen.

U kunt er allerlei hulpverlenende organisaties vinden, zoals apotheken, huisartsen, psychologen, maar ook woon-zorgcentra en (thuis)zorginstellingen.

U kunt via onderstaande links eenvoudig zoeken naar de hulp of instantie die u nodig heeft.

Sociale kaart gemeente Leusden

Welzijn Leusden
Larikslaan 2
3833 AM Leusden
Telefoonnr. 033 – 303 44 44
E-mailadres:  info@larikslaan2.nl
Website: www.sociaalplein-leusden.nl

Openingstijden
Inloop: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Adviesgesprekken op afspraak: maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

Sociale kaart gemeente Amersfoort

Burgerzaken
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoonnr. 14 033
Website: www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning

Openingstijden
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Alleen op afspraak: maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur, donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Sociale kaart gemeente Woudenberg

Loket De Kleine Schans
Schans 29
3931 KJ Woudenberg
Telefoonnr. 033 – 286 91 65
E-mailadres: loketdekleineschans@woudenberg.nl
Website: www.loketdekleindeschans.nl

Openingstijden
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Sociale kaart gemeente Scherpenzeel (gld.)

Burgerzaken
Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel
Telefoonnr. 033 – 277 23 24
Website: www.scherpenzeel.nl/inwoners/maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Openingstijden
Alleen op afspraak kunt u terecht bij Eerstelijnscentrum Het Foort: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Adres: Vijverlaan 4, 3925 EM Scherpenzeel

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het strategisch beleid van Centraalzorg, het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en dient tevens als klankbord. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Om aan haar informatie te komen heeft de raad van toezicht regelmatig contact met de cliëntenraad en leidinggevenden binnen het bedrijf.

Contactgegevens Raad van Toezicht
Centraalzorg Utrechtse Vallei & Heuvelrug
t.a.v. Raad van Toezicht
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
E-mail: info@centraalzorg.nl

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Centraalzorg is actief betrokken bij het beleid van Centraalzorg, en heeft de volgende doelen:

• Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
• Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening;
• Adviseren van de directie over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad van Centraalzorg bestaat uit de volgende personen:

Mw. R. de Weger (voorzitter)
Fransje Hilgenga (secretaris)
Mw. L. Verduin (algemeen lid)

Contactgegevens cliëntenraad
Uw idee of vraag voor de cliëntenraad kunt u indienen via:

Cliëntenraad Centraalzorg
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
E-mail: info@centraalzorg.nl 

Klachten

De klachtenregeling is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), deze wet regelt wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Als u een klacht heeft over de zorgverlening van Centraalzorg en niet (meer) in gesprek kunt of wilt met de medewerker en/of de leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informeren over het klachtreglement en bemiddelen in de oplossing van uw klacht.

Onze klachtenfunctionaris is rechtstreeks bereikbaar via klachten@centraalzorg.nl.